PROFILI I KOMPANISË

Ndërmarrja Kashtanjeva është kompani prodhuese dhe tregtare, e themeluar nga Isuf Sherifi më 1 mars të vitit 2000. Emri vjen nga fshati i lindjes Kashtanjevë.

Kashtanjeva posedon depot e materialit ndërtimor dhe fabriken për prodhimin e kubëzave dhe elementeve të betonit të cilat janë unike, kulatitative me dimenzione dhe ngjyra të ndryshme, Kashtanjeva bë në rregullimin e trotuareve, rrugëve, oborreve, parqeve me kubza.

Puna dhe shërbimet kualitative, korrektësia ndaj klientit dhe modernizimi i teknologjisë, ndihmuan që ndërmarrja jonë të rritet me kalimin e kohës në të cilën kualiteti, afati dhe përgjegjshmëria, janë tri parime kryesore të punës.

Mirë se vini në web-faqen tonë që të njiheni më për së afërmi me ne dhe prodhimet tona! Me ne, ju lehtë e realizoni vizionin tuaj!